Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Kočkovité šelmyNástroje

Třída – savci

Kočky jsou savci; savci jsou obratlovci, kteří osidlují všechny kontinenty. Mají několik společných znaků, z nichž nejvýznamnější jsou ty, že rodí živá mláďata, která následně kojí svým mateřským mlékem. Všichni savci jsou teplokrevní a až na pár výjimek jejich tělo pokrývá srst (oněmi výjimkami jsou například kytovci).

Existuje cca 5.500 druhů savců, zařazovaných do 1200 rodů, 152 čeledí a 46 řádů. Kočky pak spadají do řádu šelem.


Řád – šelmy

Do řádu šelem (lat. Carnivora) spadá na 260 druhů savců. Šelmy jsou povětšinou všežravci, některé druhy šelem jsou pak pravými masožravci. Mezi ty pravé masožravce patří mimo jiné i šelmy kočkovité. Lze namítnout, že některé kočky rády žvýkají například trávu, nicméně to dělají proto, aby si pročistili vnitřnosti, jakýkoliv příjem živin je pouze druhořadým efektem.

Pod řád šelem patří 16 čeledí: psovití (Canidae), medvědovití (Ursidae), lachtanovití (Otariidae), mrožovití (Odobenidae), tuleňovití (Phocidae), pandy malé (Ailuridae), lasicovití (mustelidae), šunkovití (Mephitidae), medvídkovití (Procyonidae), nandinie (Nandiniidae), asijští lisangové (Prionodontidae), cibetkovití (Viverridae), hyenovití (Hyaenidae), promykovití (Herpestidae), madagaskarské šelmy (Eupleridae) a konečně kočkovití (Felidae).


Čeleď – kočkovití (Felidae)

První kočkovité šelmy jsou známy z období eocénu, tedy z období přibližně před 40 milióny let. Za celou tuto dlouhou dobu se vytvořily čtyři podčeledi, z nichž dvě už vyhynuly. Těmi podčeleděmi jsou:

Právě poslední dvě jmenované podčeledi jsou těmi, jejichž příslušníci již vymřeli. Kromě těchto čtyř podčeledí existovaly v různých obdobích pravěku i další podčeledi, jejichž zástupci bez výjimky vyhynuli. I ony jsou považovány za kočkovité prašelmy, avšak jejich vývojové linie se posléze ukázaly být slepými, proto se někdy nazývají falešnými kočkami. Jde o podčeledi:

  • Zdroje:
  • M. Říhová, R. Bílek - Kočky, Orbis Pictus, 1992
  • Davdi Black - Zázraky ve světě zvířat, Praha 1988
  • Richard Lydekker - A hand-book to the carnivora, díl I., Lloyd´s Natural History, Londýn 1896
  • Arthur Nicols - The Carnivora wild and domesticated, Natural History Sketches, Londýn 1885
  • Wikipedia (CS, SK, EN)
  • Messybeast.com
  • BioLib
Obsah 2. Nepravé kočky