Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Kočkovité šelmy

Podčeleď Proailurinae


Nástroje

V čeledi Miacidae (druhé vývojové linii pocházející z čeledi Viverravidae a existující paralelně vedle Nimravidae) došlo rovněž k rozdělení do dvou vývojových skupin, které tentokrát dostaly názvy Arctoidea (nebo Canoidea) a Aeluroidea (nebo Feloidea). Arctoidea v sobě obsahuje všechny šelmy, z nichž se později vyvinuli šelmy psovité a medvědovité, Aeluroidea šelmy, z nichž se později vyvinuly šelmy kočkovité, hyenovité, cibetikovité a promykovité. První skutečnou kočkovitou šelmou, vyvinuvší se ze skupiny Viverravidae byl Proailurus.

Proailurus

Proailurus
Proailurus Lemanensis
(Wiki Commons)

Pod podčeleď proailurinae se řadí jediný rod kočkovitých šelem, a to Proailurus (opět bez konkrétního českého názvu). Proailurus (celým názvem Proailurus lemanensis) byla kočkovitá šelma žijící převážně na území Evropy před 30 milióny let. Vymřel v raném miocénu, tj. v době kolem 23 miliónů let před naším letopočtem. Pokud se ví, tak Proailurus byl poměrně malý, jeho váha nepřekračovala 9 kilogramů, měl dlouhý ocas, velké oči, drápy i zuby přizpůsobené k lovu. Jeho domovem byly pravděpodobně koruny stromů. Svým vzhledem mohl připomínat trošku větší kočku domácí.


Z proailurů se později, zhruba před 20 miliony lety, vyvinul Pseudaelurus (někdy uváděný rovněž pod názvy Ailuromachairodus, Sansanailurus či Schizailurus). Pseudaelurové byli předchůdci moderních koček. Podle fosilních pozůstatků byly pseudaelurové rozděleni do celkem 11 druhů: P. quadridentatus, P. porteři, P. marshi, P. romieviens, P. intripedus, P. guangheensis, P. cuspidatus, P. turnaensis, P. aeluroides, P. validus a P. stouti (u něhož však stále přetrvávají pochybnosti, zda jde skutečně o samostatný druh či pouhý poddruh). Pseudaelurus porteri byl velikostí srovnatelným s větším rysem, Pseudaelurus validus by velikostně odpovídal dnešním menším pumám.

Pseudaelurus je tedy rod pravěkých koček žijících v Evropě, Asii a Severní Americe v Miocénu, tedy před 20 až 8 miliony lety. Kočky rodu Pseudaelurus jako první pronikly z Euroasie na území Severní Ameriky, stalo se tak zhruba v době před 18 miliony lety. Z fosilních nálezů je vidět, že kočky rodu Pseudaelurus měly štíhlé tělo a silné nohy, z čehož je usuzováno, že byli výborným šplhavci.

Prvním a nejprimitivnějším druhem tohoto rodu byl Pseudaelurus turnauensis (někdy uváděný rovněž jako Pseudaelurus transitorius), který žil na počátku miocénu. Velký byl přibližně jako dnešní kočka domácí a vyvinul se pravděpodobně přímo z Proailura. Vývojem tohoto druhu pak vznikly další druhy pseudaelurů. Pseudaelurus lorteti byl veliký zhruba jako rys, ještě o něco větší byl Pseudaelurus quadridentatus, který vážil kolem 30 kilogramů a velikostně odpovídal pumě. O později vzniknuvších druhů se začaly projevovat mírně zvětšené špičáky, proto jsou kočky rodu Pseudaelurus možnými předchůdci šavlozubých tygrů. Druh pseudaelurus turnauensis přežil a existoval skutečně až do doby před 8 miliony lety, přežil i oba už zmíněné další druhy, ty vymřely zhruba před deseti miliony lety. V Evropě žil ještě další druh Pseudaelurus romieviensis, který byl velikostně někde mezi P. quadridentatus a P. lorteti.

Kočky druhu Pseudaelurus turnauensis žily i na území Afriky a Saudské Arábie. Druh Pseudaelurus lorteti se rozšířil až do Číny (konkrétně byly jeho pozůstatky nalezeny v oblasti Jiangsu). Z něho tu pravděpodobně vznikly dva další druhy: Pseudaelurus guangheensis, jehož pozůstatky se našly v čínské provincii Gansu a Pseudaelurus cuspidatus, nalezený v čínském Xinjiang.

V Severní Americe žil druh velký zhruba jako puma – Pseudaelurus interpidus. O něco málo mladším druhem žijícím v Severní Americe je Pseudaelurus marshi. Velikosti rysa byl druh Pseudaelurus stouti (někdy se uvádí rovněž Lynx stouti). Pouze omezené množství nálezů a tedy i informací existuje o druhu Pseudaelurus aeluroides, o druhu možná totožném s P. marshi. V Novém Mexiku byly v roce 2001 nalezeny fosilní pozůstatky dalšího odlišného druhu, který dostal latinský název Pseudaelurus validus. V roce 2003 pak byly v Nebrasce nalezeny další fosilní pozůstatky, které byly nakonec připsány novému, celkem desátému druhu Pseudaelurus skinneri.

Z pseudaelurů se vyvinuly další dvě čeledi: šavlozubí tygři Machairodontinae a čeleď, jež dala vzniknout skutečným předkům, dnešních žijících koček Schizailurus.

2. Nepravé kočky Obsah 4. Podčeleď Šavlozubí tygři