Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Různé dělení kočičáků do skupinNástroje

Aby jste se vyznali na této stránce, je nutno mít alespoň základní přehled o EMS kódech.


Pro posuzovací účely se na výstavě kočky rozdělí do čtyř základních skupin. I tyto skupiny se podle potřeb zapříčiněných přijímáním nových plemen mění, poslední změny jsou účinné od 1. ledna 2016:

Skupina I PER, EXO, RAG, SBI, TUV
Skupina II ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NEM, NFO, SIB, SRL, SRS, TUA
Skupina III BEN, BLH, BML, BSH, BUR, CYM, EUR, CHA, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK
Skupina IV ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, THA

Kočky domácí (HCL a HCS) se řadí do zvláštní skupiny.


Polodlouhosrstá a některá krátkosrstá plemena se však řadí ještě do dalších skupin – podskupin.


Skupiny pro mainské mývalí kočky (MCO), turecké angory (TUA), sibiřské kočky (SIB), norské lesní kočky (NFO), kurilské bobtaily krátkosrsté a dlouhosrsté (KBS, KBL):

1. skupinačerné a modré (n, a)
2. skupinačerné a modré s bílou (n 09, a 09)
3. skupinačerné a modré s kresbou (n 22, n 23, n 24, a 22, a 23, a 24)
4. skupinačerné a modré s bílou a s kresbou (n 09 21, n 09 22, n 09 23, n 09 24, a 09 21, a 09 22, a 09 23, a 09 24)
5. skupinačervené, krémové, želvovinové, modrokrémové s kresbou i bez kresby (d, e, f, g, d 22, d 23, d 24, e 22, e 23, e 24, f 22, f 23, f 24, g 22, g 23, g 24)
6. skupinačervené, krémové, želvovinové, modrokrémové s bílou a s kresbou i bez kresby (d 09, e 09, f 09, g 09, d 09 21, d 09 22, d 09 23, d 09 24, e 09 21, e 09 22, e 09 23, e 09 24, f 09 21, f 09 22, f 09 23, f 09 24, g 09 21, g 09 22, g 09 23, g 09 24)
7. skupinastříbřité bez bílé (ns, as, ds, es, fs, gs, ns 22, ns 23, ns 24, as 22, as 23, as 24, ds 22, ds 23, ds 24, fs 22, fs 23, fs 24, gs 22, gs 23, gs 24)
8. skupinastříbřité s bílou (ns 09, as 09, ds 09, es 09, fs 09, gs 09, ns 09 21, ns 09 22, ns 09 23, ns 09 24, as 09 21, as 09 22, as 09 23, as 09 24, ds 09 21, ds 09 22, ds 09 23, ds 09 24, es 09 21, es 09 22, es 09 23, es 09 24, fs 09 21, fs 09 22, fs 09 23, fs 09 24, gs 09 21, gs 09 22, gs 09 23, gs 09 24)
9. skupinabílé (w)

Skupiny pro kornyšrexe (CRX), devon rexe (DRX), german rexe (GRX), sphynxe (SPH):

1. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá se stříbřitou nebo kouřovou kresbou, nebo bez kresby
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: Žádný
nepovinný exteriérový znak: s
2. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá se stříbřitou nebo kouřovou kresbu, nebo bez kresby a s bílými skvrnami
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: 09
nepovinný exteriérový znak: s
3. skupina červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová, s tabby kresbou, se stříbřitou nebo kouřovou kresbou, nebo bez kresby
základní barvy: d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: žádný
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, s, y
4. skupina červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová, s tabby kresbou, se stříbřitou nebo kouřovou kresbou, nebo bez kresby a s bílými skvrnami
základní barvy: d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: 09
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, s, y
5. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá s tabby kresbou (k tomu může být i stříbřitá nebo kouřová)
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25
nepovinný exteriérový znak: s, y
6. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá s tabby kresbou (k tomu může být i stříbřitá nebo kouřová)a s bílými skvrnami
základní barvy: n, a, b, c, o p
povinný exteriérový znak: 09 21, 09 22, 09 23, 09 24, 09 25
nepovinný exteriérový znak: s, y
7. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá, červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová s barmským, tonkinským nebo siamským zesvětlením, může mít tabby kresbu, kouřovou nebo stříbřitou kresbu
základní barvy: n, a, b, c, o, p, d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: 31, 32, 33
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, s, y
8. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá, červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová s barmským, tonkinským nebo siamským zesvětlením a s bílými skvrnami, může mít tabby kresbu, kouřovou nebo stříbřitou kresbu
základní barvy: n, a, b, c, o, p, d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: 09 31, 09 32, 09 33
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, s, y
9. skupina bílá
základní barvy: w
povinný exteriérový znak: žádný
nepovinný exteriérový znak: žádný

Skupiny pro Americké curl dlouho i krátkosrsté (ACL, ACS):

1. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá se bez kresby
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: žádný
nepovinný exteriérový znak: žádný
2. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá bez kresby a s bílými skvrnami
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: 09
nepovinný exteriérový znak: žádný
3. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá s tabby kresbou
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25
nepovinný exteriérový znak: y
4. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá s tabby kresbou a s bílými skvrnami
základní barvy: n, a, b, c, o, p
povinný exteriérový znak: 09 21, 09 22, 09 23, 09 24, 09 25
nepovinný exteriérový znak: y
5. skupina červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová, s tabby kresbou, nebo bez kresby
základní barvy: d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: žádný
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, y
6. skupina červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová, s tabby kresbou, nebo bez kresby a s bílými skvrnami
základní barvy: d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: 09
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, y
7. skupina červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová, s tabby, kouřovou nebo stříbřitou kresbou
základní barvy: d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: s
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25
8. skupina červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová, s tabby, kouřovou nebo stříbřitou kresbou a s bílými skvrnami
základní barvy: d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: s 09
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25
9. skupina bílá
základní barvy: w
povinný exteriérový znak: žádný
nepovinný exteriérový znak: žádný
10. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá, červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová s barmským, tonkinským nebo siamským zesvětlením, může mít tabby kresbu, kouřovou nebo stříbřitou kresbu
základní barvy: n, a, b, c, o, p, d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: 31, 32, 33
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, s, y
11. skupina černá, modrá, čokoládová, liliová, skořicová, plavá, červená, krémová, černě želvovinová, modře želvovinová (nebo modrokrémová), čokoládově želvovinová, liliově želvovinová, skořicově želvovinová, plavě želvovinová s barmským, tonkinským nebo siamským zesvětlením a s bílými skvrnami, může mít tabby kresbu, kouřovou nebo stříbřitou kresbu
základní barvy: n, a, b, c, o, p, d, e, f, g, h, j, q, r
povinný exteriérový znak: 09 31, 09 32, 09 33
nepovinný exteriérový znak: 21, 22, 23, 24, 25, s, y

Skupiny pro burmily (BML):

1. skupinabez červného genu (n, a, b, c, o, p)
2. skupinas červeným genem (d, e, f, g, h, j, q, r)