Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Genetika koček

Geny pro barvu srstiNástroje
2. Předávání genetických informací Obsah 4. Gen pro červenou barvu (Lokus O)