Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Genetika koček

Gen pro stříbřitost (Lokus I)


Nástroje

Možné alely:

  • I – dominantní (inhibitor), způsobuje „stříbřitost“,
  • i - recesivní alela, která se nijak na vzhledu neprojeví – barva zůstává plná.

Na lokusu I se nachází geny, které brzdí (inhibují) rovnoměrné ukládání pigmentu (feomelaninu) do chlupu po celé jeho délce.

Recesivní homozygot ii tedy žádné stříbřité odstíny nemá. Pigment je do jeho chloupků ukládán rovnoměrně.

Naopak u heterozygotů (Ii) nebo dominantních homozygotů (II) dochází k vymizení feomelaninu (pigmentu) z částí chlupů, takže plně pigmentovaný zůstává pouze koneček – hrot chlupu. Geny lokusu I nejsou dosud kompletně zdokumentované, protože ale dochází k inhibici pigmentu tu v delší části chlupu, tu v kratší části chlupu, je zřejmé, že je ovlivňován dalšími polygeny – modifikátory. Například u koček, u nichž se v genotypu objeví dominantní alela A vzniká stříbrné žíhání – stínování, u koček, které jsou na lokusu A recesivními homozygoty (jejich genotyp je tedy a a I-) je pigmentace ještě více omezená a mluvíme o nich jako o kočkách kouřových.

Paradoxně tak může vzniknout (a vzniká) situace, kdy genotyp koček je stejný, ale jejich vzhled – fenotyp dosti odlišný.

Zdroj: Standardy FIFe

Protože lokus I ještě není zcela zmapován, není ani zřejmé, zda stříbřitost a zlatý tipping jsou oba ovlivňovány tímto lokusem, nebo je zlatý tipping uložen v jiném místě chromozomu. Prozatím je zřejmé, že polygen pro zlatou je recesivní a objevuje se jen u koček s kresbou. Uvidíme snad časem.

15. Geny pro tečkování Obsah 17. Gen pro délku srsti (Lokus L)