Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Genetika koček

Gen pro délku srsti (Lokus L)Nástroje

Možné alely:

  • L – neúplně dominantní, způsobuje krátkosrstost,
  • l - recesivní, je předpokladem pro dlouhosrstost.

Geny na lokusu L ovlivňují délku srsti tak, že pokud je jedinec dominantním homozygotem (LL) je krátkosrstý a pokud je recesivním homozygotem (ll), je dlouhosrstý. Recesivní homozygoti jsou dlouhosrsté kočky v jejich pravém slova smyslu – klasicky jsou to peršanky.

Neúplná dominance alely L způsobuje, že pokud je jedinec heterozygotní, má srst viditelně delší než kočky krátkosrsté. Nejedná se však automaticky o kočku polodlouhosrstou, to jsou převážně rovněž recesivní homozygoti. Je tedy zřejmé, že na tento gen působí řada polygenů – modifikátorů, které délku srsti výrazně ovlivňují. Délka srsti se u některých plemen liší podle ročních období, podle teploty okolního prostředí, proto je celkem jisté, že alespoň některé modifikátory jsou závislé na externím prostředí.


Kočička je:
Kocourek je:


16. Gen pro stříbřitost (Lokus I) Obsah 18. Geny ovlivňující strukturu srsti