Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Genetika koček

Geny ovlivňující strukturu srstiNástroje

Lokus R – gen pro rexovitost srsti

Možné alely:

 • R, Re, Ro, Rg – dominantní, srst zůstává normální,
 • r – recesivní vůči R (cornish rex), srst je zkrácená, vlnitá, bez krycích chlupů,
 • re – recesivní vůči R (devon rex), srst je zkrácená, vlnitá, s omezeným růstem hmatových chlupů,
 • ro – recesivní vůči R (oregon rex) – srst je zkrácená, hedvábná až plyšová, bez hmatových chlupů,
 • rg – recesivní vůči R (german rex) – srst je zkrácená, vlnitá, bez krycích chlupů

Na lokusu R (někdy také Rg) jsou usazeny geny způsobující rexovitost srsti. Jednotlivé recesivní alely na sebe nepůsobí navzájem. Prvních rexů si všimli chovatelé v průběhu 20. století v Anglii a USA, nezávisle na sobě se pak objevovaly i další typy rexovitosti, ve 30. letech 20. století například v Berlíně (později z těchto koček pravděpodobně vznikl German rex), v severních Čechách (možná předci Českých kadeřavých koček – FIFe toto plemeno dosud neuznává) a nejnověji Selkirk rex (o tom bude řeč později).

Alely r, re, ro, rg nejsou v žádném vzájemném poměru, tak jak se nezávisle na sobě rexové objevovali vyvíjela se nezávisle na sobě i jejich genetická skladba. V zásadě platí, že pokud je přítomna alespoň jedna alela dominantní (R, Re, Ro, Rg), bude mít kočka srst normální (heterozygoti budou nést vlohu pro rexovitost svých potomků) a rexovitost samotná se projeví pouze v případě, že jedinec je recesivní homozygot s alelickým párem rr, rere, roro, nebo rgrg.

Projevy rexovitosti způsobují ale další problémy – mutace, většinou se sníženou plodností, nízkou porodností apod. Zajímavé je, že pokud má zvíře srst normální (tj. jedná se buď o dominantního homozygota nebo heterozygota), žádné defekty se neprojevují.Lokus Se – gen pro rexovitost u Selkirk rexů

Možné alely:

 • Se – neúplně dominantní, srst je polodlouhá a zkadeřená,
 • se – recesivní, srst je normální

Plemeno Selkirk rex je poměrně nové a zatím uznávané pouze federacemi působícími na severoamerickém kontinentu. Selkirk rexové jsou polodlouhosrstí nebo krátkosrstí s více či méně zkadeřenou srstí. Záměrně je uveden odděleně od jiných typů rexovitosti – na rozdíl od nich se totiž dědí dominantně. Není vyloučeno, že strukturu jejich srsti kromě uvedeného genu působí ještě celá řada modifikátorů.

Aby se tedy rexovitost projevila, musí být v alelickém páru alespoň jedna alela dominantní (Se). Neúplná dominance ovlivňuje zkadeření srsti ne její délku. Heterozygoti mají větší „kudrlinky“ než dominantní homozygoti.

Recesivní homozygoti (se se) mají srst normální.Lokus Hr – gen pro bezsrstost

Možné alely:

 • Hr – dominantní, srst je normální,
 • hr – recesivní, kočka je bez srsti (např. sphynx).

Gen na lokusu Hr způsobuje ve své recesivně homozygotní podobě hrhr to, že kočka nemá srst. Jedná se o mutaci (tedy genetickou chybu), která se objevila v Kanadě, ale je přírodního původu. Mutace nezpůsobuje jiné zdravotní potíže koček, působí ale na jejich tělesnou teplotu (která je vyšší než u ostatních koček, aby nahradila tepelnou izolaci srsti) a zrychluje jejich metabolismus.

Některé prameny uvádí gen pro bezsrstost na lokusu h (Francie), nebo hd (Velká Británie), vždy ale, aby se gen projevil musí jít o recesivního homozygota.Lokus Hp – gen pro bezsrstost u Donských sphynxů a Petrbaldů

Možné alely:

 • Hp – dominantní, způsobuje bezsrstost,
 • hp – srst je normální.

Podobně jako byl rozdíl u rexovitosti srsti u devon rexů, german rexů atd. a selkirk rexů, existuje jiná zákonitost pro bezsrstost i Donských sphynxů.

Plemeno Donský sphynx je původem z Ruska (resp. tehdejšího Sovětského svazu). V roce 1966 údajně donští sphynxové vymřeli, v roce 1978 se však znovu objevila koťata odpovídající tomuto plemeni. Peterbald je rovněž plemeno původem z Ruska, pro jeho projevy bezsrstosti platí stejná pravidla, avšak na rozdíl od Donského sphynxe je Peterbald FIFe už uznáván.

Besrstost u uvedených plemen způsobuje dominantní alela Hp, tedy je-li dominantní alela Hp přítomna, kočka bude bezsrstá. Pokud je jedinec recesivním homozygotem hphp, bude mít kočka srst normální.Lokus Wh – gen pro hrubosrstost

Možné alely:

 • Wh – dominantní (wirehear), způsobuje hrubosrstost,
 • wh – recesivní, srst zůstává normální.

Existují i kočky se srstí hrubou, silnou a zkadeřenou (Americká hrubosrstá, není dosud uznána FIFe). Hrubosrstost je někdy nazývána rovněž drátosrstostí, odtud pochází anglický název wirehear. Americké hrubosrsté kočky se chovají pouze v USA a Kanadě, i když gen způsobující hrubosrstost je mutací nezpůsobující zdravotní potíže, je pravděpodobně důvodem, proč mají tyto kočky poměrně nízkou porodnost.

Hrubosrstost se projeví, pokud je v genotypu kočky dominantní alela Wh (kočka je tedy dominantní homozygot, nebo heterozygot).

Drtivá většina plemen koček je co do hrubosrstosti recesivními homozygoty (mají alelický pár wh wh) a srst tedy mají normální.

17. Gen pro délku srsti (Lokus L) Obsah 19. Geny ovlivňující tělesnou stavbu