Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Na výstavě


Nástroje

Jednotlivé základní organizace chovatelů koček pořádají výstavy. Výstavy FIFe se řídí platným Výstavním řádem FIFe. Existují dva druhy výstav: národní a mezinárodní. Obecně lze říci, že soutěžní pravidla na obou druzích výstav jsou stejná. Rozdíl je v tom, že na národní výstavě lze získat nejvýše certifikát CAC. Na stránkách organizace FIFe lze nalézt seznam všech mezinárodních výstav.

Na výstavě FIFe smí vystavovat jak chovatelé spadající pod FIFe, tak i chovatelé registrovaní v jiných organizacích, kteří se však musí výslovně zavázat k dodržování výstavních podmínek FIFe a k respektování standardů FIFe pro jednotlivá kočičí plemena. Zbylé podmínky jsou více méně stejné – přihlásit se na výstavu standardní přihláškou FIFe, kterou potvrdí příslušná základní organizace a úhrada klecného. Těsně před výstavou musí každá kočička projít veterinární prohlídkou. Ty se konají přímo na místě. Kočky, které neprojdou veterinární prohlídkou jsou z výstavy vyloučeny. Vyloučeny jsou i kočky agresivní (tak agresivní, že dva stewardi si s ní nejsou schopní poradit), kocouři s anomáliemi varlat (kromě koťat do 10 měsíců), dopované kočky, kočky s amputovanými drápky, nemocné kočky, kočky špinavé, s přítomností parazitů, kočky trpasličího vzrůstu, slepé nebo šilhající kočky, kočky se znatelnou kýlou, divoké kočky, kříženci domácích a divokých koček apod. Důvodem pro vyloučení z výstavy ale můžou být např. i špinavé uši, anebo fakt, že kočička byla moc silně napudrována.

Přihlášené kočky jsou rozděleny do čtyř základních skupin:

Skupina I perská kočka (PER), exotická kočka (EXO), ragdoll (RAG), birma (SBI), turecká van (TUV)
Skupina II americký curl dlouhosrstý (ACL), americký curl krátkosrstý (ACS), La Perm dlouhosrstý (LPL), La Perm krátkosrstý (LPS), mainská mývalí kočka (MCO), něvská maškaráda (NEM), norská lesní kočka (NFO), sibiřská kočka (SIB), selkirk rex dlouhosrstý (SRL), selkirk rex krátkosrstý (SRS), turecká angora (TUA)
Skupina III bengálská kočka (BEN), britská dlouhosrstá kočka (BLH), burmila (BML), britská krátkosrstá kočka (BSH), barmská kočka (BUR), kymerská kočka (CYM), evropská kočka (EUR), kartouzská kočka (CHA), kurilský bobtail dlouhosrstý (KBL), kurilský bobtail krátkosrstý (KBS), korat (KOR), manská kočka (MAN), egyptská mau (MAU), ocicat (OCI), singapura (SIN), snowshoe (SNO), sokoke (SOK)
Skupina IV habešská kočka (ABY), balineska (BAL), kornyš rex (CRX), devon rex (DRX), donský sphinx (DSP), německý rex (GRX), japonský bobtail (JBT), orientální dlouhosrstá kočka (OLH), orientální krátkosrstá kočka (OSH), peterbald (PEB), ruská modrá kočka (RUS), siamská kočka (SIA), somálská kočka (SOM), sphinx (SPH), thajská kočka (THA)

Zvlášť se pak posuzují kočky domácí.


Některá plemena polodlouhosrstých a krátkosrstých koček (např. MCO, DRX, ACL…) se dělí ještě do dalších podskupin a všechny tyto skupiny a podskupiny se pak rozdělí ještě do výstavních tříd. Výstavních tříd je 14 (ono je jich 16, protože třída 13 se dělí na 13a, 13b a 13c):

Třída 1 Třída supreme šampionů
(dříve třída evropských šampionů)
V této třídě soutěží kočičky s titulem Evropský šampion nebo Supreme šampion. Protože je to nejvyšší možný titul, nehraje se tu už o certifikáty, ale pouze o čestná ocenění.
Třída 2 Třída supreme premiorů
(dříve třída evropských premiorů)
V této třídě soutěží kastráti s titulem Evropský Premior nebo Supreme premior. Je to nejvyšší možný titul, jaký může kočička dosáhnout, nezískává tu už žádné certifikáty ale čestná ocenění.
Třída 3 Třída Grand Interšampionů Kočičky, které získaly titul Grand Interšampion soutěží v této třídě o certifikáty CACE. K získání titulu Evropský šampion vedou opět dvě cesty. Buď musí kočička získat devět certifikátů CACE od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích, anebo jedenáct od šesti různých posuzovatelů ve dvou různých zemích. Pokud to dokáže, dostává se na vrchol a soutěží ve třídě 1.
Třída 4 Třída Grand Interpremiorů Kastráti, kteří získali titul Grand Interpremior soutěží v této třídě o certifikáty CAPE. Pokud jich kočička získá 9 od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích, anebo 11 od šesti různých posuzovatelů ve dvou různých zemích, získává titul Evropský premior a postupuje do třídy 2.
Třída 5 Třída Interšampionů Kočičky, které získaly titul Interšampion soutěží v této třídě o certifikáty CAGCIB. Pokud některá kočička získá tento titul šestkrát od tří různých posuzovatelů na výstavách ve třech různých zemích, získá kočička titul Grand Interšampion a postupuje do třídy 3. K titulu Grand Interšampiona se dostane i kočička, která získá certifikát CAGCIB 8x od čtyř růžných posuzovatelů v alespoň dvou různých zemích.
Třída 6 Třída Interpremiorů Kastráti, kteří získali titul Interpremior soutěž v této třídě o certifikáty CAGPIB. Pokud získá tento certifikát šestkrát od tří různých posuzovatelů na výstavách ve třech různých zemích, anebo osmkrát od čtyř různých posuzovatelů ve dvou různých zemích, získává titul Grand Interpremior a postupuje do třídy 4.
Třída 7 Třída Šampionů Kočičky, které získaly titul šampion,soutěží v této třídě o certifikáty CACIB. Pokud získají tento certifikát třikrát od tří různých posuzovatelů v alespoň dvou různých zemích, získávají titul Interšampion a postupují do třídy 5.
Třída 8 Třída Premiorů Kastráti, kteří získali titul premior, soutěží v této třídě o certifikáty CAPIB. Pokud získají tři tyto certifikáty od tří různých posuzovatelů ve dvou různých zemích, získávají titul Interpremior a postupují do třídy 6.
Třída 9 Třída otevřená Pokud je kočičce víc než 10 měsíců, začíná soutěžit o certifikáty CAC. Pokud získá tři certifikáty od tří různých posuzovatelů, získá titul šampion a postupuje do třídy 7.
Třída 10 Třída kastrátů Ve třídě kastrátů soutěží kastrované kočičky starší než 10 měsíců. Hraje se o certifikáty CAP a pokud kočička získá tři od tří různých posuzovatelů, získává titul premior a postupuje do třídy 8.
Třída 11 Třída koťat 6 - 10 měsíců Překročí-li kotě věk 6 měsíců, automaticky se posune do této třídy. Neudělují se zde ještě certifikáty, ale kotě může soutěžit v Best in show.
Třída 12 Třída koťat 3 - 6 měsíců Tady kotě začíná svoji výstavní kariéru. V této kategorii se neudělují certifikáty, pouze známky od posuzovatelů (V, VD, D). Kotě však může soutěžit v Best in Show.
Třída 13a Třída noviců Do této třídy se zařazují kočičky neznámého původu a kočky bez průkazu původu, anebo kočky známého původu, kterým nebyl z nějakého důvodu vydán rodokmen. V České republice smí být do této skupiny zařazovány pouze kočky Evropské. Kočky v této třídě musí být starší než 10 měsíců, musí být vystavovány v zemi odkud pocházejí a pouze se souhlasem Národní chovatelské komise. Aby kočička mohla býtzaregistrována do plemenné knihy, musí jí posoudit na mezinárodní výstavě dva posuzovatelé a oba jí musí udělit známku výborná. Po zapsání do plemenné knihy pak kočička postoupí do třídy otevřené, takže ve třídě noviců je možno vystavovat pouze jednou.
Třída 13b Třída kontrolní V kontrolní třídě se posuzují kočky z tzv. meziplemnného křížení. Dohlíží se tu na to, zda kotě odpovídá standardu plemene. V České republice v této třídě může být vystavována pouze burmila (BML). Kočičku musí hodnotit opět dva mezinárodní posuzovatelé a, aby byla zapsána do plemenné knihy, musí dostat od obou známku výborná.
Třída 13c Třída ověřovací Úkolem ověřovací třídy je určit správnou barevnou varietu u kočiček z non-FIFe klubů. Ověřovat lze pouze koťata starší 3 měsíců na návrh Národní chovatelské komise, chovatele nebo majitele. Pokud si někdo pořídí kočičku z non-FIFe klubu a chce jí zaregistrovat v plemenné knize FIFe, musí kočička projít právě přes ověřovací třídu, kde dostane posudek s ověřením nebo určením barevné variety. Posudek se pak s žádostí a originálem rodokmenu zašle plemenné knize, která kotě pod barvou z ověřovacího posudku zapíše. V ověřovací třídě lze kočičku vystavovat pouze jednou, ověřuje jediný posuzovatel. Pokud kočička projde, může být ještě na téže výstavě už posuzována jako by byla z FIFe organizace. Ověřovací třídy může využít i majitel nebo chovatel u kočičky z FIFe organizace, pokud se domnívá, že barevné určení uvedené v rodokmenu není správné.
Třída 14 Třída domácích koček Domácí kočičky nespadají pod žádnou ze základních skupin koček. Posuzují se samostatně v této skupině, nezávisle na pohlaví nebo věku. Posuzuje jeden posuzovatel a hodnotí se pouze známkami I, II, III (zvlášť pro kočky a kocoury). Kočka a kocour, kteří dostanou známky I pak postupují do Best in Show, kde soutěží o ocenění Nejlepší domácí kočka. Poražený z tohoto souboje je pak „Nejlepší domácí kočka opačného pohlaví“.

Výčet soutěžních tříd není konečný, podle výstavního řádu FIFe si pořadatel výstavy může vyhradit ještě další výstavní třídy. V končinách českých se hojně využívají například třídy vrhů a veteránů (v oficiálních formulářích přihlášek na výstavu jsou označeny jako třídy 16. a 17.). Existuje rovněž „soutěžní“ třída Mimo soutěž, v které se vystavují kočičky, které majitel nechce posoudit. Taková situace může nastat například v případě, že kočička není ve výstavní kondici, ale majitel ji nemůže nechat doma samotnou. Samozřejmě kočičky z této třídy nemůžou zasáhnout ani do Best in Show. Pro úplnost nutno dodat, že ve třídě vrhů se vystavují minimálně 3 koťátka z jednoho vrhu, která musí být stará nejméně tři měsíce a nesmí být starší než měsíců 6. Všechna koťátka mohou samozřejmě soutěžit zároveň i individuálně ve třídě 12. Třída veteránů je pak vyhrazena pro kočičky starší 7 let, a na rozdíl od ostatních výstavních tříd tu soutěží dohromady i kočky i kocouři.


Soutěžení začíná posuzováním. Při posuzování se samozřejmě bere v úvahu i pohlaví zvířete. Standardy některých plemen dokonce výslovně uvádějí mírně odlišné znaky mezi kocoury a kočkami.

O známky soutěží mezi sebou vždycky kočičky stejného plemene, skupiny (popř. i podskupiny u polodlouhosrstých a některých krátkosrstých plemen), pohlaví, barevné variety a třídy.

Známku dostává každá posuzovaná kočička. Jsou celkem tři:

  • výborná – V (Ex - excellent),
  • velmi dobrá – VD,
  • dobrá – D.

Soutěží-li mezi sebou ve stejné skupině více koček, které dostanou shodnou známku, uvádí se za známkou i pořadí, např. V1, V2, V3 atd. Pokud kočička soutěží ve třídách 3 až 10, může (ale nemusí) posuzovatel dát nejlepší kočičce, tj. kočičce, která dostala známku V1 i příslušný certifikát (CAC v otevřené třídě, CACIB ve třídě šampiónů, atd.). Ve třídách 1 a 2 se neudělují certifikáty, ale čestná ocenění EP.

Při posouzení musí posuzovatel ohodnotit kočičku podle oficiálních standardů FIFe. Celé hodnocení je povinen zapsat do posuzovatelského listu (posudku). Do posudku se kromě slovního ohodnocení kočičky uvede i známka (V, VD, D) a dostala-li kočička certifikát i certifikát (pokud kočička, která získala V1 certifikát nedostala, do posudku se napíše „bez certifikátu“ nebo „ohne“). Pro každé kočičí plemeno jsou stanoveny standardy, od kterých se odvíjí bodové hodnocení (body v číselných hodnotách se do posudku nepíšou), a které stanoví, jaké vady brání posuzovateli udělit kočičce certifikát. Podrobněji je tato problematika rozvedena ve Výstavním řádu FIFe a příslušných standardech.Best in variety (BIV; něm. Rasseieger)

Pokud jsou u jednoho posuzovatele nahlášeny alespoň tři nekastrované kočičky stejného plemene a barevné variety (na věku ani pohlaví nezáleží), může udělit i titul BIV – „Nejlepší v barvě“. Tento titul může získat pouze kočička se známkou V1, která v bodovém hodnocení získala alespoň 95 bodů ze 100. To, že kočička získala i ocenění BIV se uvádí v posudku spolu se známkou a certifikátem.

V případě, že dospěláků je u jednoho posuzovatele víc než 3 a koťat taky víc než 3, je posuzovatel oprávněn udělit jeden titul BIV dospělé kočičce a druhý titul BIV kotěti. Kdyby u jednoho posuzovatele byly nahlášeny alespoň 3 koťata ve věku 6-10 měsíců a další minimálně tři koťata ve věku 3-6 měsíců, může dát jeden posuzovatel 3 ocenění BIV - jeden dospělé kočce, druhý kotěti 6-10 měsíců, třetí kotěti 3-6 měsíců.


Neuznaná plemena a barevné variety

Kočičky neuznaných plemen a barevných variet mohou být hodnoceny také.

Pokud se jedná o neuznané plemeno (XSH, nebo XLH), může kočička získat známku I, II, III (atd. podle počtu posuzovaných kočičáků). Do Best in show tyto kočičky zasáhnout nemohou, soutěží pouze mezi sebou o titul Vítěz neuznaného plemene.

Kočičky neuznaných barevných variet (pozor – neplést s neuznaným plemenem) se hodnotí stejně jako variety uznané známkami V (Ex, výborná), VD (velmi dobrá), D (dobrá), je-li v jedné skupině kočiček víc, udává se známka s pořadím (V1, V2, V3…). Kočky, které získají známku V se považují další 2 roky za chovné. Kočky neuznaných barevných variet se známkou V1 můžou v Best in Show soutěžit o titul Vítěz neuznané barevné variety.


Best in show (BIS)

V Best in Show soutěží kočičky, které nominoval jejich posuzovatel. Každý posuzovatel vybírá nejlepšího kocoura, kočku, kastráta, kastrátku, kotě 3 – 6 měsíců a kotě 6 – 10 měsíců, které ten den posuzoval. Je-li kočiček víc, probíhá nominace tak, že posuzovatel si nechá zavolat všechna zvířata, která mají o účast v Best in Show soutěžit a z nich si pak jedno vybere. Nominaci může získat jenom kočička, která byla ohodnocena známkou V1, popř. certifikátem (kočka, která dostala známku V1 bez certifikátu, do Best in Show zasáhnout už nemůže).

Povinná je nominace jenom v případě, že kočka získala certifikát CACS (CACE) nebo CAPS (CAPE) a je ve své skupině jediná.

Pokud posuzovatel posuzuje i domácí kočky, nominuje i nejlepší domácí kočku a kocoura, pokud ten den hodnotí i vrhy, nominuje nejlepší vrh, pokud veterány, i veterána.

Podmínkou je, že kočka v bodovém hodnocení získá alespoň 97 bodů. Nominovat kočku do Best in Show je právem posuzovatele, nikoliv jeho povinností.

O tom, jak probíhá Best in Show, rozhoduje organizátor výstavy. Výstavní řád FIFe připouští dvě varianty – vítěz je buď volen ze všech čtyř skupin dohromady, nebo pro každou skupinu (I – perské a exotické, II – polodlouhosrsté, III – krátkosrsté a somálské, IV – siamské a orientální) zvlášť. Každopádně musí být vyhlášen vítěz v kategoriích dospělý kocour, dospělá kočka, kastrovaný kocour, kastrovaná kočka, kotě 6 – 10 měsíců a kotě 3 – 6 měsíců (u koťat není rozhodující pohlaví). Volba probíhá tak, že šéfsteward zavolá všechny nominované kočičky v té dané kategorii. Majitelé je přinesou na pódium, kde si je přeberou stewardi. Při Best in Show můžou kočky předvádět pouze stewardi. Každou kočičku si prohlédnou všichni posuzovatelé, kteří ten den posuzovali tu danou skupinu. Číslo kočky (podle katalogu) napíšou na papírek, výsledky se vyhodnotí a vítěz se oznámí. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje o vítězi posuzovatel (nebo posuzovatelé), kteří ten den danou skupinu neohodnotili. Kdyby ani tohle nepomohlo, rozhoduje los. Vítězná kočička zůstává na pódiu a soutěží potom s nejlepším kocourkem. Vítěz získává ocenění Best in Show, poražení Best of Show (BOS).

Stejným způsobem se volí i nejlepší kastrát, nejlepší kotě ve věku 6 – 10 měsíců a nejlepší kotě ve věku 3 – 6 měsíců. U kotěcích kategorií se pouze neuděluje ocenění BOS, protože spolu dohromady soutěží jak kočky tak kocourci.

Všechny dospělé kočky – ne kastráti – které získaly ocenění Best in Show postupují do Best of Best (BOB). Do této fáze soutěže se tedy mohou dostat maximálně 4 kočky (vítěz každé skupiny). Posuzovatelé je všechny opět posoudí a rozhodnou o jejich pořadí (BOB IV, BOB III, BOB II, BOB I). Ten, kdo má nejvíc hlasů získává ocenění BOB I a vyhrává celou výstavu.

Všechna ocenění – BIS, BOS i BOB se zapisují samozřejmě též do posudku.

V Best in Show se mohou vyhlašovat i další kategorie (pokud jsou soutěžící), např. nejlepší veterán, nejlepší vrh, nejlepší domácí kočka…, pořadatelé výstavy často vyhlašují i další „speciální“ kategorie – např. nejlepší ocicat výstavy apod.


Světová výstava

Každý poslední víkend v říjnu se koná Světová výstava FIFe. Ta se koná pokaždé v jiné zemi, přednost se dává těm zemím, které o konání požádají a v nichž se ještě nekonala, nebo se konala před nejdelší dobou. Ve dnech, kdy se koná světová výstava se nesmí konat jiná výstava FIFe. Výjimkou jsou Norsko, Švédsko, Velká Británie a Island, jejichž chovatelé jsou znevýhodněni, protože zvířata, která překračují hranice těchto států musí být po určitou dobu v karanténě.

Světové výstavy se nemůže zúčastnit každý. Přihlášené kočičky musí splňovat daná kritéria:

  • koťata 3 – 6 měsíců – musela v předchozích 13 měsících získat alespoň jednou známku V1 ve třídě 12,
  • koťata 6 – 10 měsíců – musela v předchozích 13 měsících získat minimálně 3x známku V1, nebo ocenění BIV, nebo musela být nominována do BIS,
  • dospělé kočky – musely v předchozích 13 měsících získat ocenění BIV, nebo byly nominovány do BIS, anebo už musí být Interšampióni / Interpremioři (pokud v těch 13 měsících dospěje kotě, které by splňovalo kotěcí podmínky, může se zúčastnit také),
  • domácí kočky – musely v předchozích 13 měsících zsíkat nominaci do BIS.

K přihlášce je potřeba přiložit doklad od národního svazu (v Čechách jej vystavuje mateřská základní organizace) o tom, že kočička dané předpoklady splňuje.

Světová výstava probíhá více méně stejně jako jiné mezinárodní výstavy. Kočičky, které zvítězí v Best in Show získávají titul World Winner (WW), k němuž se připisuje letopočet (např. WW 2007).

Norsko a Švédsko můžou jednou za rok organizovat „Skandinávskou světovou výstavu“. Vítězové Best in Show na této výstavě získávají titul Scandinavian Winner (SW), opět s uvedením letopočtu.