Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Kočičí tituly



Nástroje

Šampion (CH) / Premior (PR)

Každá dospělá kočička začíná na výstavách soutěžit v otevřené třídě. Pokud uspěje, může získat certifikát CAC. Pokud obdrží na třech různých výstavách od tří různých posuzovatelů tento certifikát, získává titul Šampiona.

U kastrátů se místo CAC uděluje certifikát CAP. Kastráti se nestávají šampiony, ale premiory.

Jakmile kočička obdrží takhle tři CAC nebo CAP, je přeřazena do vyšší výstavní třídy. To se samozřejmě neděje automaticky, je povinností vystavovatele kočičku přihlásit do správné výstavní třídy, jinak může být z výstavy diskvalifikována.


Mezinárodní šampion (IC) / Mezinárodní premior (IP)

Kočička, která získala titul šampiona pak soutěží o certifikáty CACIB, kastráti o certifikáty CAPIB. Pro titul interšampiona pak musí kočička získat tři certifikáty CACIB na třech různých výstavách v alespoň dvou zemích (tzn. v jedné zemi je možno získat pouze dva uznávané certifikáty CACIB) od tří různých posuzovatelů. Obdobná pravidla platí pro kastráty.

Tituly CACIB i CAPIB už lze získávat pouze na mezinárodních výstavách, na národních se udělují pouze certifikáty CAC a CAP.

Pro některé země jsou povoleny výjimky, například kvůli předpisům o dovozu a vývozu zvířat a následné dlouhé karanténě na Islandu, v Izraeli, nebo ve Velké Británii je nutno pro získání titulu mezinárodního šampiona nebo premiora obdržet 5 certifikátů CACIB nebo CAPIB od tří různých posuzovatelů, ale stačí v jedné jediné zemi. Stené podmínky mají kvůli velkým vzdálenostem velkých měst i Rusko a Bělorusko. V Latinské Americe a Asii, kde většinou nejsou tak dobré podmínky pro cestování stačí, aby kočička získala 3 certifikáty CACIB nebo CAPIB od 3 různých posuzovatelů a opět stačí, když to bude v jediné zemi.


Mezinárodní gandšampion (GIC) / Mezinárodní gandpremior (GIP)

Poté, co kočička získá titul mezinárodního šampiona, získává certifikáty CAGCIB. Dosáhnout titulu mezinárodního grandšampiona lze dvěma způsoby: buď musí kočička získat certifikát CAGCIB 6x od tří různých posuzovatelů na výstavách v nejméně třech různých zemích, nebo 8x od čtyř různých posuzovatelů v alespoň dvou různých zemích.

Obdobná pravidla opět platí i pro kastráty, kteří soutěží o certifikáty CAGPIB a opět platí, že certifikát CAGCIB nebo CAGPIB lze získat pouze na mezinárodních výstavách FIFe.

Opět platí výjimky pro Island, Izrael a Velkou Británii, kvůli karanténě. Tady je nutno získat 7 certifikátů CAGCIB nebo CAGPIB od pěti různých posuzovatelů, ale stačí v jediné zemi. V Latinské Americe a Asii pak je nutno získat 6x CAGCIB nebo CAGPIB od 4 různých posuzovatelů, opět stačí v jediné zemi.


Supreme šampion (SC) / Supreme premior (SP)

Kočička s titulem mezinárodní grandšampion soutěží o certifikáty CACS, mezinárodní grandpremioři pak o certifikáty CAPS.

Supreme šampionem nebo premiorem se opět může kočička stát dvě způsoby: buď musí získat 9x certifikát CACS (nebo CACE) od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích, anebo 11x tento certifikát od 6 různých posuzovatelů v nejméně 2 různých zemích.

Titul Supreme šampion a Supreme premior se uděluje teprve od 1. 1. 2009. Před tímto datem se za stejných podmínek pro získání udělovaly titul Evropský šampion (EC) a Evropský premior (EP), pokud tedy uvidíte v rodokmenu tyto zkratky, nejedná se o chybu, ale o kočičku honosící se titulem Evropský šampion nebo premior. Obdovou těchto titulů v Americe byli tituly Americký šampion FIFe (FAC) a Americký premior FIFe (FAP), aby tedy byly tituly sjednocené na celé planetě, byly evropské a americké tituly zrušeny a nahrazeny jedinými – Supreme šampion a Supreme premior.

A opět platí výjimky pro Island, Izrael a Velkou Británii, kde je nutno získat 10x CACS nebo CAPS od sedmi různých posuzovatelů v jediné zemi, a pro Latinckou Ameriku a Asii, kde je potřeba získat devět těchto certifikátů od pěti různých posuzovatelů v jediné zemi.


Pokud už kočička získá nějaký titul a je následně kastrována, je jí získaný titul samozřejmě ponechán. Kastrovaná kočička pak ale musí soutěžit „od začátku“, tzn. začne v otevřené třídě a bude se snažit získat titul Premior, Mezinárodní Premior atd.


Kromě těchto „základních“ titulů existují ještě tituly další, které se odvíjejí od toho, kolikrát byla kočička nominována do Best in show. Nerozhoduje tu už, jestli je kočka kastrát nebo ne.


Vítěz mladých (Junior Winner = JW)

O tento titul mohou soutěžit pouze koťata, tj. kočičky staré do deset měsíců. Titul JW získá kotě, které získá alespoň 5x titul BIS na mezinárodních výstavách FIFe.


Vynikající výstavní zásluhy (Distinguished Show Merit = DSM)

Titul DSM získá kočička, která jako dospělá získá nejméně 10x titul BIS na mezinárodních výstavách FIFe. Aby to ale nebylo tak jednoduché, musí to stihnout nejdéle do 2 let a 1 dne od prvního získaného BIS.


Zasloužilý vítěz variety (Distinguished Variety Merit = DVM)

DVM je titul udělovaný kočičkám, které získají ocenění BIV (nejlepší v barvě = best in variety) minimálně 10x během dvou let a jednoho dne. O tento titul můžou soutěžit dospělé kočky i koťata a počítají se sem ocenění z národních i mezinárodních výstav.


Světový vítěz (World Winner = WW)

Tento titul získá kočička, která vyhraje na Světové výstavě FIFe. Píše se i do rodokmenu a to za jméno kočičky a spolu se zkratkou WW se uvádí i letopočet té výstavy, kde kočička titul získala. Obdobou Světové výstavy FIFe je Skandinávská výstava FIFe, kterou pořádá Norsko a Švédsko za stejných podmínek, které platí pro světovou výstavu. Kočička, která na této výstavě vyhraje získává titulu Skandinávský vítěz (Scandinavian winner = SW) a opět se uvádí s příslušným letopočtem.


Distinguished Merit (DM)

Je jediný titul, který se nezískává na výstavách. Titul DM je přiznáván kočičkám (maminkám), jejichž počet potomků, kteří dosáhli alespoň na titul Interšampión nebo Interpremior je minimálně 5 a kocourkům (tatínkům), jejichž počet potomků nejméně Interšampiónů nebo Interpremiorů je minimálně 10. Počítají se sem samozřejmě pouze tituly zaregistrované u FIFe. Titul DM se uvádí za celým jménem kočky.


Národní vítěz (National Winner = NW)

Podmínky pro získání tohoto titulu si stanoví každý z členských států FIFe sám. Titul se píše do rodokmenu kočičky a to před jméno i ostatní tituly a s uvedením letopočtu, kdy kočička tento titul získala.